Available courses

Задачи свързани с оптимизиране на работата с текстови документи:

• Настройка на работния екран на текстообработващата система. Добавяне на нови
ленти и отделни бутони. Промяна на мерните единици.

• Работа с шаблони за текстови документи. Използване на готов шаблон на текстов документ. Създаване на собствен шаблон на фирмена бланка и шаблони на други текстови документи.

• Създаване на циркулярни писма.